Seizoen 2024 van 29/4/2024 - 1/9/2024

De agenda blijft open/beschikbaar tot onze 3 tenten allen gelijktijdig verhuurd zijn. Neem dus best rechtstreeks contact met ons op, om de mogelijkheden na te vragen indien je meer dan 1 tent gelijktijdig wenst te reserveren.  lgomorika@gmail.com

 

Om bij je reservatie ook gebruik te kunnen maken van de Hottub, dient deze apart gereserveerd te worden.

Annulatie voorwaarden:

Annulering door reiziger:
Bij annulering door de reiziger kunnen de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend:
De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen (zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht) naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het annuleringsverzoek van de reiziger): – bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van maximum 25 euro;

 – bij annulering tussen 14 en 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;

– bij annulering minder dan 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf. Indien een voorschot is betaald, kan dit hierbij mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door de aanbieder. 

Annulering door de aanbieder 
Indien de aanbieder vóór de aanvang van het verblijf de boeking annuleert wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:− ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van de aanbieder van gelijke of betere kwaliteit zonder bijkomende kosten, dan wel een aanbod van mindere kwaliteit waarbij de aanbieder het verschil in prijs met een aanbod van gelijke kwaliteit zo spoedig mogelijk terugbetaalt;− ofwel de zo spoedig mogelijke terugbetaling door de aanbieder van alle door de reiziger reeds betaalde bedragen.

Overboeking
In geval van overboeking is de aanbieder gehouden op eigen initiatief de reiziger gelijkwaardig logies en diensten te verschaffen tegen dezelfde prijs. Gelijkwaardig logies verwijst naar logies met tenminste dezelfde indeling in categorie. Meerkosten ten gevolge van overboeking zijn volledig ten laste van de aanbieder. De aanbieder in gebreke is er toe gehouden alle kosten rechtstreeks verbonden aan deze tekortkoming te dragen.